Últimos indicadores


Variacin marzo 2017 respecto de febrero 2017
2,4%
Variacin marzo 2017 respecto de febrero 2017
1,1%
Variacin marzo 2017 respecto de febrero 2017
0,9%
Variacin febrero 2017/enero 2017 (desestacionalizado)
-1,9%
Variacin 4to. trimestre 2016/4to. trimestre 2015
-2,1%flechita
flechita