Últimos indicadores


Variacin enero 2017 respecto de diciembre 2016
1,3%
Variacin enero 2017 respecto de diciembre 2016
2,4%
Variacin enero 2017 respecto de diciembre 2016
1,5%
Variacin 3er. trimestre 2016/3er. trimestre 2015
-3,8%
Variacin diciembre/noviembre 2016 (desestacionalizado)
1,6%flechita
flechita