Últimos indicadores


Variacin junio 2017 respecto de mayo 2017
1,2%
Variacin junio 2017 respecto de mayo 2017
0,9%
Variacin junio 2017 respecto de mayo 2017
1,9%
Variacin abril 2017/marzo 2017 (desestacionalizado)
0,0%
Variacin 1er. trimestre 2017/1er. trimestre 2016
0,3%flechita
flechita