Últimos Indicadores


Variacin agosto 2016 respecto de julio
0,2%
Variacin agosto 2016 respecto de julio
0,5%
Variacin agosto 2016 respecto de julio
0,4%
Variacin 2 trimestre 2016 / 2 trimestre 2015
-3,4%
Variacin junio 2016 / junio 2015
-4,3%flechita
flechita