Últimos indicadores


Variacin abril 2017 respecto de marzo 2017
2,6%
Variacin abril 2017 respecto de marzo 2017
4,4%
Variacin abril 2017 respecto de marzo 2017
0,5%
Variacin marzo 2017/febrero 2017 (desestacionalizado)
1,9%
Variacin 4to. trimestre 2016/4to. trimestre 2015
-2,1%flechita
flechita