Últimos indicadores


Variacin abril 2019 respecto de marzo 2019
3,4%
Variacin abril 2019 respecto de marzo 2019
2,0%
Variacin abril 2019 respecto de marzo 2019
4,6%
Variacin marzo 2019/febrero 2019 (desestacionalizado)
-1,3%
Variacin 4to. trimestre 2018/4to. trimestre 2017
-6,2%flechita
flechita