Últimos indicadores


Variacin agosto 2018 respecto de julio 2018
3,9%
Variacin agosto 2018 respecto de julio 2018
3,5%
Variacin agosto 2018 respecto de julio 2018
4,9%
Variacin junio 2018/mayo 2018 (desestacionalizado)
-1,3%
Variacin 2do. trimestre 2018/2do. trimestre 2017
-4,2%flechita
flechita