Últimos indicadores


Variacin mayo 2018 respecto de abril 2018
2,1%
Variacin mayo 2018 respecto de abril 2018
2,7%
Variacin mayo 2018 respecto de abril 2018
7,5%
Variacin abril 2018/marzo 2018 (desestacionalizado)
-2,7%
Variacin 1er. trimestre 2018/1er. trimestre 2017
3,6%flechita
flechita