Últimos indicadores


Variacin abril 2018 respecto de marzo 2018
2,7%
Variacin abril 2018 respecto de marzo 2018
4,9%
Variacin abril 2018 respecto de marzo 2018
1,8%
Variacin marzo 2018/febrero 2018 (desestacionalizado)
-0,1%
Variacin 4to. trimestre 2017/4to. trimestre 2016
3,9%flechita
flechita